Προσπάθειες Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας

Κύριο μέλημα της εταιρίας φυσικών προϊόντων NOW αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος ώστε να μπορέσουν να το απολαύσουν οι επόμενες γενιές. Είναι ευθύνη και καθήκον της εταιρίας να συμβάλλει στη διαρκή βελτίωσή του μέσω της μείωσης των απορριμάτων και των εκπομπών, της διαφύλαξης του νερού και της ενέργειας, ανακυκλώνοντας τεράστιο αριθμό υλικών και συμμετέχοντας σε τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες προσπάθειες διατήρησης. Ως επιβεβαίωση της δέσμευσής της απέναντι στοπεριβάλλον, η NOW έχει την ιδιαίτερη τιμή να έχει κερδίσει 4 φορές το βραβείο βιωσιμότητας της κυβέρνησης του Ιllinois. Το εν λόγω βραβείο απονέμεται σε «Οργανισμούς του Ιllinois που έχουν αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή τους για περιβαλλοντική υπεροχή μέσω εξαιρετικών και καινοτόμων μεθόδων βιωσιμότητας».

Earth Flag for Business

Η NOW υπήρξε η πρώτη επικερδής επιχείρηση που κέρδισε τον επιχειρηματικό τίτλο Earth Flag for Business που της απένειμε η κομητεία DuPage, ένα βραβείο που αναγνωρίζει τις υπεύθυνες επιχειρήσεις με κοινωνική συνείδηση που θέτουν το παράδειγμα της συστηματικής δέσμευσης απέναντι στο περιβάλλον.

Ηλιακοί Συλλέκτες

Προς ενίσχυση των προσπαθειών για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η NOW έχει εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες στα μεσοδυτικά και δυτικά κέντρα λειτουργίας μας. Οισυγκεκριμένοι συλλέκτες συμβάλλουν στην αντιστάθμιση της ενεργειακής κατανάλωσης της NOW, καθώς, επίσης, και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στατιστικές Ανακύκλωσης και Βιωσιμότητας*

 •  Η NOW ανακυκλώνει πάνω από 400 τόννους υλικών σε ετήσια βάση
 • 100% ανακύκλωση παρωχημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού της NOW για την προστασία των πολύτιμων υπόγειων υδάτων
 • Οι προσπάθειές της ως προς τη διαφύλαξη του νερού εξοικονομούν πάνω από 2,542,950 γαλόνια νερού ετησίως
 • Η χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης εξοικονομεί πάνω από 1,751,810 κιλοβατώρες κάθε χρόνο
 • Στη NOW, τα κουτιά που χρησιμοποιούνται στις αποστολές φτιάχνονται 100% από ανακυκλώσιμα υλικά, γεγονός που εξοικονομεί γύρω στα 9,607 δέντρα ετησίως

Πιστοποίηση LEED - Πρωτοπορία στον Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

Το Νοέμβριο του 2012, η NOW έλαβε από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των ΗΠΑ (USGBC-U.S. Green Building Council) αργυρή πιστοποίηση για το νέο κέντρο λειτουργίας μας που βρίσκεται δυτικά στο SPARKS, Νevada. Η πιστοποίηση LEED λειτουργεί στα πλαίσια ενός εθελοντικού προγράμματος που προβλέπει την πιστοποίηση πράσινων κτιρίων από τρίτους. Τα κτίρια που έχουν λάβει την πιστοποίηση LEED σχεδιάζονται έτσι, ώστε να συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματερές, στην εξοικονόμηση του νερού και της ενέργειας, στην εξασφάλιση ασφαλούς και υγιούς ζωής για όσους διαμένουν εκεί καθώς και στη μείωση των ζημιογόνων εκπομπών αερίων από θερμοκήπια κα.

Μέρες Aπορρύπανσης και Διαφύλαξης των Δασών

Το κέντρο λειτουργίας της NOW μεσοδυτικά στο Bloomingdale, ο ανατολικός τομέας του κυβερνητικού φορέα διαφύλαξης δασών της κομητείας DuPage στα σύνορα του Ιllinois και το προσωπικό της NOW δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους μέσω της εθελοντικής τους συμβολής στην ετήσια απορρύπανση.  Επίσης, εκτός από την απομάκρυνση απορριμάτων, συνέβαλε στην εμφύτευση νέων δέντρων και υδρόβιων φυτών. 

Περιορίζοντας τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις μέσω της Πράσινης Εκτύπωσης

Επειδή η NOW διαθέτει τεράστια γραμμή παραγωγής και προκειμένου να στηρίζει τους πελάτες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην NOW παράγουν πληθώρα έντυπων υλικών. Λόγω του ότι οι προσπάθειές της αποσκοπούν στην ενίσχυση του περιβάλλοντος, έχει επίγνωση της ποιότητας των εκτυπώσεών της και, επίσης, τηρεί τα δικά της πρότυπα περί βιώσιμης πράσινης εκτύπωσης, όταν αυτό καθίσταται εφικτό. Τα εν λόγω πρότυπα περιλαμβάνουν:

 • Αποκλειστική χρήση φυτικών μελανιών,
 • Περιορισμένη επίστρωση με μελάνι, όταν και όπου αυτό είναι εφικτό,
 • Τη μείωση ή εξάλειψη της χρήσης υπεριώδους ακτινοβολίας σε επιχρίσματα, βερνίκια και ελάσματα,
 • Υδατώδεις επιστρώσεις, με βάση το νερό, φιλικές προς το περιβάλλον,
 • Χρήση ελάχιστου ποσοστού (10%) ανακυκλωμένου χαρτιού που συγκεντρώνεται μετά τη χρήση του, που παράγεται υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών (FSC-Forest Stewardship Council) και/ή του προγράμματος «Πρωτοβουλία για βιώσιμη δασοκομία» (SFI-Sustainable Forestry Initiative),
 • Χρήση μη επιχρισμένου χαρτιού αποθέματος, και,
 • Χρήση χαρτιού που ζυγίζει λιγότερο, γεγονός που προϋποθέτει λιγότερους παραγωγικούς πόρους  και λιγότερη χρήση καυσίμων για μεταφορά.

Η εταιρία NOW δεσμεύεται ως προς τον περιορισμό των ανθρακικών αποτυπωμάτων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό της.

*Πηγή: Department of Energy, Environmental Protection Agency, World Wildlife Duke University study, 1995, Net GHG CO2 Equiv, Virgin + Incineration