Φυσική και Bιολογική Tαυτότητα

Από το 1968, η NOW έχει δεσμευτεί στο να παρέχει φυσικά προϊόντα άριστης ποιότητας. Η  NOW πιστεύει ακράδαντα πως τα φυσικά προϊόντα είναι καλύτερα από τα συνθετικά και γι’ αυτό τον λόγο πάντα φροντίζει να χρησιμοποιεί οργανικά, μη γενετικά τροποποιημένα συστατικά, όποτε αυτό είναι εφικτό. Τα συγκεκριμένα συστατικά παράγονται με μεθόδους που διατηρούν τη φυσική τους ταυτότητα και ακεραιότητα, γεγονός που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει την αποστολή που έχει αναλάβει ως προς το να ενθαρρύνει τον κόσμο να ζει πιο υγιεινά.

Βιολογικά Προϊόντα

Ο όρος «βιολογικά» παραπέμπει στο σύστημα καλλιέργειας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων που είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Τα ζιζάνια και τα παράσιτα ελέγχονται μέσω φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς πλανήτη για τις επόμενες γενιές. Αντί για χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μυκητοκτόνα και γενετικά τροποποιημένα πρόσθετα, οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων συνδυάζουν διαχρονικές αγροτικές μεθόδους με σύγχρονες βιώσιμες τεχνικές για να επιτύχουν ένα κοινό αποτέλεσμα.

Μη Γενετικά Τροποποιημένα Συστατικά και Προϊόντα

Η NOW διαλέγει μη γενετικά τροποποιημένα συστατικά κατά το μέγιστο δυνατόν και συνεχώς εργάζεται ώστε να αυξήσει τη γκάμα των μη γενετικά τροποποιημένων συστατικών τηςΤο ακρωνύμιο GMO (Genetically Modified Organism) σημαίνει Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός και αναφέρεται, επίσης, και ως GM (Genetically Modified - Γενετικά Τροποποιημένος). Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί τη συνένωση γονιδίων ώστε να δημιουργήσει αγροτικά προϊόντα με μη-φυσικά χαρακτηριστικά, όπως ραγδαία ανάπτυξη ή υψηλή ανθεκτικότητα σε παράσιτα και μύκητες. Η γενετική τροποποίηση δεν είναι φυσική διεργασία και η NOW αποφεύγει όσο περισσότερο μπορεί να χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένασυστατικά.

Το Πρόγραμμα των Πιστοποιημένων Μη Γενετικά Τροποποιημένων Προϊόντων

Το Πρόγραμμα Μη Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών είναι μία οργάνωση που ιδρύθηκε από εμπόρους λιανικής πώλησης φυσικών προϊόντων, η πεποίθηση των οποίων είναι ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα που φέρουν τη σήμανση Μη Γενετικά Τροποποιημένα.  Ένα προϊόν που φέρει τη σφραγίδα «Πιστοποιημένο Μη Γενετικά Τροποποιημένο» έχει υποβληθεί σε πολλούς λεπτομερείς ελέγχους και δοκιμές προκειμένου να διασφαλιστεί η απουσία κάθε γενετικής τροποποίησης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα nongmoproject.org. H NOW διαθέτει πολλά Πιστοποιημένα Μη Γενετικά Τροποποιημένα προϊόντα και εμείς θα προσθέσουμε περισσότερα μόλις καταστούν διαθέσιμα.

Συστατικά που έχουν Εκτεθεί σε Ακτινοβολία

Η NOW δεν επιτρέπει τη χρήση συστατικών που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία σε κανένα από τα προϊόντα της. Η διαδικασία της έκθεσης τροφίμων και συστατικών συμπληρωμάτων σε ακτινοβολία αποτελεί μια σύγχρονη τεχνική παραγωγής που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ποσοστά ιονισμένης ακτινοβολίας για να αποτρέψει την αλλοίωση και να εξουδετερώσει τυχόν παθογένειες. Αυτή η μη φυσική διαδικασία βλάπτει ανεπανόρθωτα το DNA και τις κυτταρικές μεμβράνες και αποτελεί τροχοπέδη για τις ενζυματικές διεργασίες. Μελέτες σχετικά με την ασφάλεια της ακτινοβολίας είναι μη εμπεριστατωμένες και η NOW δεν επιτρέπει τη χρήση συστατικών που υπόκεινται σε ακτινοβολία σε κανένα από τα προϊόντα της. Η NOWδιαθέτει βελτιωμένη αναλυτική υλικοτεχνική  υποδομή ικανή να εντοπίσει το ενδεχόμενο έκθεσης κάποιου συστατικού σε ακτινοβολία.

Τι Ερμηνεία δίνει η NOW  στον Όρο «Φυσικά Προϊόντα»

Στη NOW, κυρίαρχη πεποίθηση αποτελεί το γεγονός ότι τα φυσικά προϊόντα είναι περισσότερο ασφαλή σε σχέση με τα συνθετικά. Η επιμονή της για φυσικά προϊόντα είναι μία απ’ τις πολλές παραμέτρους που τη διαφοροποιούν από τη μαζική αγορά, όπου η χρήση των συνθετικών ειδών είναι αλόγιστη. Παράλληλα, διαφοροποιείται και ως προς τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της που ισχυρίζονται ότι διαθέτουν φυσικά προϊόντα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η σήμανση των προϊόντων της αποδεικνύει ότι τελικά παρασκευάζονται με σκληρά συνθετικά συστατικά και πρόσθετα.

Η NOW ιδρύθηκε με στόχο να διαθέτει τα φυσικά της προϊόντα σε φυσιολογικές τιμές για τους καταναλωτές και μέχρι σήμερα παραμένουν πιστοί σ’ αυτό. Ο ιδρυτής της, Elwood Richard, όντας χημικός, εδώ και δεκαετίες είχε καταλάβει τους κινδύνους που ελόχευαν στα συνθετικά προϊόντα και ήξερε πως η αληθινή υγεία και ευημερία ξεκινάει με προϊόντα που είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικά. Από το 1968, παρασκευάζει και διανέμει φυσικά και όμοια με φυσικά προϊόντα και η σταθερή της ανάπτυξη τα τελευταία 45 χρόνια επιβεβαιώνει τη συστηματική δέσμευση του ιδρυτή της να διαθέτει φυσικά προϊόντα που, αφενός είναι οικονομικά και, αφετέρου αποτελεσματικά.